Integritetspolicy

Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss och vi vill vara transparenta i hur vi använder dem. Vi har därför uppdaterat informationen i vår personuppgiftspolicy.

Här kan du även läsa om vilka rättigheter du har och hur du går tillväga för att exempelvis få tillgång till dina personuppgifter.

Läs gärna vidare om hur vi behandlar dina personuppgifter.

ALLMÄNT
Denna integritets- och personuppgiftspolicy beskriver hur Jagör A. Hellström FA, nedan kallat Jagör Bild & Form, behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till webbplatsen heel-fix.se samt våra produkter och tjänster.

Denna policy gäller för alla som använder webbplatsen heel-fix.se samt våra eller våra samarbetspartners produkter och/eller tjänster.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna policy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Jagör Bild & Form är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Samtycke
Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Jagör Bild & Form behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Jagör Bild & Form. I sådant fall kommer Jagör Bild & Form inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.

Avtal
Köper du produkter och/eller tjänster från Jagör Bild & Form behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.

Rättslig förpliktelse
Vissa lagar eller regler gör att Jagör Bild & Form som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

Intresseavvägning
Jagör Bild & Form kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall Jagör Bild & Form ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya produkter och/eller tjänster till dig.

Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER
Jagör Bild & Form samlar in och behandlar personuppgifter genom mejl, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster eller produkter.

Jagör Bild & Form samlar dessutom icke-personlig information vid besök på heel-fix.se. Läs mer om detta under rubriken webbstatistik.

HUR VI BEVARAR PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter i form av namn, befattning, telefonnummer, mejladresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra framtida affärsrelationer bevaras på vår server och i våra backups kopplat till tillhörande företag och företagsuppgifter.

Personuppgifter i form av mejladresser för e-postutskick bevaras i vårt e-postprogram.

VARFÖR VI BEVARAR PERSONUPPGIFTER

Jagör Bild & Form bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Fullgöra förpliktelser gentemot kund
 • Förbättra kundupplevelsen
 • Tillhandahålla god service
 • Leverans av beställningar
 • Marknadsföring
 • Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till Jagör Bild & Forms produkter och tjänster
 • Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav
 • Administration och förbättring av heel-fix.se

HUR LÄNGE VI BEVARAR PERSONUPPGIFTER
Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Jagör Bild & Form sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Jagör Bild & Form kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Jagör Bild & Forms rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.

DELNING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART
Jagör Bild & Form kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster. Jagör Bild & Form kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Jagör Bild & Form räkning, exempelvis samarbetspartners och IT-leverantörer.

Jagör Bild & Form för över personuppgifter till IT-leverantör inom EU/EES som är värd för, utvecklar och ger support för vår server. Jagör Bild & Form överför dessutom personuppgifter till leverantör inom EU/EES för e-postutskick. För att möjliggöra analys av användning av webbplatsen heel-fix.se lämnas även personuppgifter ut till Google i USA, genom Google Analytics.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Jagör Bild & Forms rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Jagör Bild & Form vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR. Jagör Bild & Form säkerställer att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER
Jagör Bild & Form har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

WEBBSTATISTIK
Jagör Bild & Form använder sig av så kallade cookies på heel-fix.se. Detta för att kunna analysera och optimera webbplatsens struktur och innehåll och därmed få möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.

En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (session-cookies). Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies på heel-fix.se för att kunna:

 • se information som besöksstatistik
 • se vilka operativsystem som används
 • se vilka webbläsare som används
 • se hur webbplatsen används av våra besökare

Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av heel-fix.se som avsett.

JAGÖR BILD & FORM SOM PERSONUPPGIFTSBITRÄDE
Det kan uppstå tillfällen där Jagör Bild & Form inte är personuppgiftsansvarig utan agerar personuppgiftsbiträde åt tredje part.
I dessa fall behandlar Jagör Bild & Form personuppgifter enligt de instruktioner Jagör Bild & Form fått av den personuppgiftsansvarige. Vi kan i dessa situationer inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna integritetspolicy men Jagör Bild & Form kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

DINA RÄTTIGHETER
Du kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till Jagör Bild & Form få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.
Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN
Jagör Bild & Form förbehåller sig rätten att revidera denna personuppgiftspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av personuppgiftspolicyn. Om vi gör några ändringar i personuppgiftspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

KONTAKTINFORMATION
Jagör Bild & Form ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till shop@heel-fix.se

Uppdaterades: 2019-02-15